• Home
  • Dagbok
  • Försöker hitta ett sätt att spela in mobilskärmen

Försöker hitta ett sätt att spela in mobilskärmen


Ännu ett restriktivt beteende av iPhone och dess system. Kan inte med enkla medel spela in vad som försiggår på skärmen.

Men nu verkar jag ha hittat ett sätt. Genom Apowersofts program för mobil-spegling, där jag får upp skärmen på datorn och kan därigenom skrivbords-inspela.

iPhone = Omständig. Men ändå är jag nöjd överlag med telefonen. Ännu…

Meny